Западна дъга на околовръстен път, София

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридори №4, №8 и №10 на трансевропейската транспортна мрежа.

Джи Пи Груп АД изгражда участъка от трасето на Околовръстния път на София от км 0+780 до км 6+309 и попада изцяло на територията на гр.София. Пътят е продължение на вече изграждащият се участък от СОП и е с обща дължина от 5,529 км. Началото на участъка по Софийски околовръстен път (западна страна) е при км.0+780, което се намира на около 70 метра след пресичането на река Какач.  

Участъка включва три пътни възли – пътен възел „Стефансон“ тип „полудетелина“, пътен възел „Ломско шосе“ - възел с кръгово кръстовище и директни връзки на долно ниво, а пътен възел „Северна скоростна тангента“ е тип „пълна детелина“. Изградени са и две напречни пресичания /улица „Гара Волуяк”, пътя за село Мрамор/.

Изградени са и следните 5 големи съоръжения:

  • Естакада от км 1+290.46 до км 1+634.46
  • Подлез при км 0+227.70 при бул. „Стефансон“
  • Естакада при км 3+177 над бул. „Ломско шосе“ при п.в. „Ломско шосе“
  • Надлез за с. „Мрамор“ над СОП при км 3+996.39
  • Надлез над СОП при км 5+108.96 по ССТ

От км 0+780 до км 1+050 габарита е 46 м, в които се включват 2х6 ленти за движение, разделителни ивици, 2 локални платна и 2 тротоара.

От км 1+050 до км 6+309 габарита на трасето е 26.5 м, в които се включват 2х6 ленти за движение, разделителна ивица и 2 банкета.

Проектната максимална скорост е 80 км/ч.

Клас на пътя е градска автомагистрала клас І-Б.

Назад към проекти