Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас

Компанията в консорциум "ПЛОБУР" ще извърши развитие и рехабилитация на жп линия Пловдив - Бургас, като ще се достави и монтира апаратура:

 - системи за сигнализация за 18 гари, включваща апаратура за отопление на стрелки, 4 броя специализирани автомобили с измервателна апаратура, система за видеонаблюдение на 10 гари, материали за корекция на гарови коловози в 5 гари и др.;

 - система за диспечерско управление на влаковото движение, включваща системи за видеонаблюдение за още 18 гари и 1 брой специализиран автомобил с измервателна апаратура;

 - нова система за влакова защита с дължина 271 км, включително 2 броя специализирани автомобили с измервателна апаратура;

 - система за следене параметрите на подвижния състав в 4 пункта;

  - телекомуникационна апаратура в участъка Пловдив - Бургас с дължина 293 км (оптични кабели и съответната преносна апаратура, телефонни централи, устройства за информация на пътниците, система за влакова комуникация и център за управление на телекомуникационната мрежа), вкл. 4 броя специализирани автомобили с измервателна апаратура.

Ще се извърши още и ремонт на помещения и строителство:

 - рехабилитация на технически помещения - за сигнализация (в 15 гари), за телекомуникации (в 31 гари) и за диспечери и дежурни ръководители (в 19 гари);

 - изграждане на технически помещения от контейнерен тип за сигнализация в 4 гари и за телекомуникации в 7 гари;

  - изграждане на тръбоканална мрежа в 18 гари - в районите на гарите ще бъде изградена нова тръбоканална мрежа.

Железопътната линия Пловдив - Бургас е приоритетна в националната жп система и възстановяването на проектните параметри и рехабилитацията ще добринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост (160 км/ч) и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентноспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт.

Новини за прогреса можете да видите на НОВИНИ Консорциум ПЛОБУР.


Назад към проекти