Пристанищен терминал РОСЕНЕЦ, Бургас

Проектът е разделен и изпълнен на 3 етапа:

Етап 1:

  • изграждане на три броя резервоари: един за дизелово гориво с вместимост 50 000 м³ с плаващ покрив, един за нискооктанов бензин (НОБ) с вместимост 30 000 м³ с твърд покрив и понтон, и един за нефт с вместимост 50 000 м³ с плаващ покрив

Етап 2:

  • Технологична естакада за преминаване на тръбопроводи и конструкция за кабелно трасе която включва ниски опори и високи за преминаване над пътища. Разработени са няколко типа стоманобетонни фундаменти, метални опори за високите преминавания и метални надстройки за кабелни трасета.
  • Технологична естакада за преминаване на тръбопроводи която включва ниски опори и високи за преминаване над пътища.

Етап 3:

  • Площадка 1 – Резервоар за НОБ 30 000 м³ и резервоар за Дизел 50 000 м³
  • Площадка 2 – Резервоар за нефт 50 000 м³
Назад към проекти