Пречиствателна станция за отпадни води - Прилеп, Македония

Модерна пречиствателна станция за отпадъчни води с първични и вторични пречиствателни съоръжения и съоръжения за пречистване на утайки за намаляване на замърсяванията на река Прилепска. Капацитет- 95 000 Е.Ж.

Изградени са над 30 сгради - първични и вторични утаители, биобасейн, метантанкове и др. Построен е и мост и довеждащ път към станцията. 

Озеленяване, тестване на съоръженията и обучение на персонала за пускане в експлоатация.

Назад към проекти

Параметри

Капацитет 95 000 ЕЖ
Разгъната застроена площ 130 000 кв.м