Подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарие РЕБРОВО – СВОГЕ

Цялостно подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието, като това включва подмяна на релсо-траверсовата скара /вкл. направа на безнастатвов релсов път/, изграждане на 8 км отводнителна система /бетонови канали и дренажни съоръжения/, възстановени са земни канавки, изградени са укрепвания и замрежавания на скални масиви, усилени са всички „слаби места“ по дължината на трасето. Направена е реконструкция на 450 м подпорни стени и са изградени нови подпорни съоръжения с дължина 300 м. Направен е ремонт на каменен мост, рехабилитирани и санирани са 35 бр. водостока, новоизградени са жп спирки Томпсън и Орлин с перони по 150 м. Подменени и преоборудвани са 2 бр. прелезни съоръжения. Новоизградени са железен път, контактна мрежа, отводнителните съоръжения и маркировка в 3 бр. тунели. Осигурена е безопасност на движението на влаковете и подобряване на комфорта на пътуване. 

Назад към проекти