Обществен център МАГАЗИЯ 1, Бургас

Сградата на Магазия 1 се намира в северната част на източния вълнолом, при 3-то и 4-то корабни места. Построена е през 1903 г.

Постройката е едноетажна, двукорабна, с размери 90/30 м и площ от 2795 м². Конструкцията е метална, нитована, има историческа стойност, тъй като такива конструкции понастоящем не се изпълняват.

Реконструкцията и модернизацията на съществуващата сграда е с цел целогодишното й ползване като Морски център с изложбени, развлекателни и образователни функции.

Част от сградата ще се ползва за поемане на трафика от каботажно плаване.

Изпълнено е функционално зониране в сградата: 

Салон за пристигащи и заминаващи пътници на каботажни кораби с капацитет около 150 човека; салонът се използва като чакалня за пасажерите, както и като фоайе пред изложбената част;

Изложбен, развлекателен и образователен център, който включва:

  • основна зала с експозиция – временни и постоянни изложби, събития – около 460 м² /капацитет около 200 души/;
  • многофункционална зала – около 220 м² /капацитет около 80-90 души/;
  • учебни зали – възможност за провеждане на занимания с деца и възрастни в пространствата на изложбите или в отделни по-малки зали – около 200 м² общо /капацитет около 80 души/;
  • детски център – около 90 м² /капацитет около 50 деца/;
  • административен блок – 3 кабинета /капацитет около 8-10 души/;

Търговски обекти – 5 броя магазини за отдаване под наем, 1 билетен център с 3 гишета и 1 магазин за сувенири и др. към изложбения център – общо около 230 м²;

Заведения за обществено хранене:

  • Ресторант с морска кухня: зала – около 450 м² /капацитет около 200 места/;
  • Кафе-бар – около 120 м² /капацитет около 50 места/;

Технически помещения.

Назад към проекти

Параметри

Застроена площ 2795 м² /с вкл. покритите дворове/
РЗП 4033 м² /с вкл. покритите дворове/