Модернизация на железопътния участък Елин Пелин-Костенец

Модернизацията на железопътния участък Елин Пелин-Костенец от км 62+400 до км 73+598 се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Включва два основни етапа: изготвяне на технически и работни проекти и строителство. Строителството включва нови железен път, контактна мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони, както и изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи. Ще бъдат изградени 8 еднотръбни тунела за двойна жп линия с приблизителна обща дължина 5 478 м, 2 виадукта с приблизителна обща дължина 1005 м и 11 мостова с приблизителна обща дължина 777,70 м., както и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 1066 м и отводнителни съоръжения. В обхвата на проекта е включена и спирка Немирово.

Назад към проекти