Метростанция Витоша, София

Проектът включва изграждане на двупътен метротунел и една метростанция. Строителството на по-голямата част от метротрасето е изпълнено по „Нов Австрийски тунелен метод”, а метростанцията и малък участък от метротунела са изградени по „милански“ способ.

Метростанция Витоша е разположена на бул. Черни Връх, между кръстовищата му с ул. Хенрик Ибсен и ул. Филип Кутев.

Станцията  е подземна,  с дължина 171,2 м и широчина 18,8 м, като максималната дълбочина от терена е 13,26 м. Има два вестибюла и е със странични перони. Входовете към метростанцията са шест на брой, четири към северния вестибюл на кръстовището на бул.Черни връх и ул. Х. Ибсен и два на южния вестибюл.

Назад към проекти