Метростанция Надежда, София

Метростанция Надежда е на две подземни нива с перон с дълъг 105 м. Изграждена е подземна инфраструктура от км 1+300 до км 1+800 с обхват: изграждане на метротунел, подземна метростанция и подземен паркинг, както и преустройство и реконструкция на подземна и надземна инфраструктура в района на обекта, засегната от строителството.

Назад към проекти

Параметри

Дължина 47.60 м
Ширина 36.70 м
Височина 9 м