Метростанция Бели Дунав, София

Метростанция Бели дунав е на три подземни нива и свързана с подземен гараж. Изградена е и подземна инфраструктура от км 1+300 до км 1+800, както и преустройство и реконструкция на подземна и надземна инфраструктура в района на обекта, засегната от строителството.

Назад към проекти

Параметри

Дължина 141,5 м
Ширина 24,80 м
Височина 13,55 м