Метростанция Ал.Малинов, София

Проектът включва изграждане на двупътен метротунел и две метростанции. Строителството на по-голямата част от метротрасето, с дължина 901м, е изпълнено по „Милански способ”, а последния участък, с дължина 200м, е изграден в неукрепен котлован по традиционен метод отдолу-нагоре.

Метростанция Александър Малинов

Метростанцията е ситуирана под бул.”Александър Малинов”. Започва от кръстовището с бул.”Андрей Ляпчев” и свършва малко след кръстовището с ул. Свети Киприян. Общата и дължина е 171 м, като се състои от два вестибюла и перон. Станцията е със странично разположени перони с дължина 100 м. Входовете към нея са шест, като два от тях са от двете страни на кръстовището с ул. Свети Киприян, а останалите четири са от всяка страна на кръстовището с бул. Андрей Ляпчев.

Назад към проекти