Комплекс за преработка на тежки остатъци на Лукойл, Бургас

Комплексът за преработка на тежки остатъци в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД e най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Източна Европа. Стойността на първата фаза на проекта надвишава 1,5 милиарда долара.

Проектът за изграждането на КПТО е по лиценз на френската компания AXENS – лидер в областта на лицензираните технологии за нефтопреработката, нефтохимията и газопреработката, подкрепен от почти 50 години успехи в научноизследователската и индустриална област. Първият етап от изграждането на комплекса включва строителството на първа основна инсталация – H-Oil-инсталация за хидрокрекинг на гудрон в реактори с кипящ слой H-Oil с проектна мощност по суровина 2,5 милиона т/г. и спомагателните инсталации: първа Водородна инсталация, Секция за регенерация на амини, Секция за отпарване на кисели води и инсталация за Противопожарна система, Нова трансформаторна площадка, която подава напрежението към първата основна инсталация и инсталация за пречистване на H-Oil .

Назад към проекти