Електрически инсталации и съоръжения

Фотоволтаичен парк 1.25 mW  за "Лукойл Енергия и газ България", Бургас

Открита разпределителна уредба 10 kV за Лукойл Нефтохим, Бургас

Реконструкция на главна разпределителна уредба 6.3 kV за "Лукойл Енергия и газ България", Бургас

Външни ел. захранващи линии и БКТП на бензиностанции и жилищни комплекси

Тягово-понизителна станция, понизителна станция и уредби средно напрежение за Метрополитен, София

МВЕЦ Белица с мощност 3.5 mW

Външно ел. захранване кабели 20 kV, реконструкции килии в п/ст "Княжево" и п/ст "Д.Димитров" на III Метродиаметър, ЛОТ 1 и ЛОТ 2

Назад към проекти