Категории

Проекти

ДЖИ ПИ ГРУП AД е специализирана в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, жилищни комплекси и хотели, в това число и изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения. В обхвата на дейността на ДЖИ ПИ ГРУП AД се включва също и ново строителство и реконструкции на хотели и ресторанти, обществени и офис сгради, спортни бази, жилищни комплекси.

Инфраструктурa

Метро строителство

Пътна инфраструктура

ВиК и пречиствателни станции

Железопътна инфраструктура

Обществени сгради и съоръжения

Обществени сгради и комплекси

Спортни сгради и съоръжения

Жилищно строителство

Жилищни сгради и комплекси

Промишлено строителство

Промишлени сгради и съоръжения

Бензиностанции и газстанции

Преносна мрежа и инфраструктура за гориво

Бензино и газстанции