ПСОВ Китен вече ще пречиства водата на Приморско и Китен
юли 09, 2020

Модернизацията на Пречиствателната станция за отпадни води в гр. Китен, която обслужва териториите на Приморско, Китен и ММЦ вече има разрешение за ползване Акт 16. “Джип Пи Груп” АД като водещ партньор в ДЗЗД „Блек Сий Груп“, изпълни успешно проекта. Съоръженията бяха реконструирани, разширени и модернизирани. Бяха изградени отвеждащ колектор с дължина на трасето 1301.44 м. до заустване в река Караагач. Предизвикателство пред “Джи Пи Груп" АД по време на дейностите бе, че съществуващата станция не е преставала работа през цялото време.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато подобряване качеството на живот на населението на територията на Приморско и Китен, преодоляване на здравните рискове и предоставяне на качествените екологични услуги на гражданите.

Модернизацията на ПСОВ „Китен“ включва механично, биологично и химическо пречистване, обеззаразяване на отпадъчни води, както и стабилизиране и уплътняване на утайката до вид удобен за депониране. Общият капацитет на съоръженията за пречистване възлиза на 13,49 м3/дн за 55,000 еквивалент жители за сезон. За намаляване на експлоатационните разходи е изградена автоматизирана система за управление на процесите- SCADA. С проекта „Джи Пи Груп“ АД изгради пет нови сгради, а реконструирани бяха други две.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020 със съфинансиране от Европейския кохезионен фонд. Общият бюджет на проекта е 22 272 737 лева, от които над 16 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а участието на Община Приморско е малко под 2 млн. лв. от собствения бюджет, останалите средства са от държавата.

ОЩЕ НОВИНИ

юни 25, 2021

Стартира изграждането на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас

Официалният старт на строителните дейности по изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас бе даден от служебния министър Георги Тодоров и генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

Прочети повече
юни 23, 2021

Стартира изграждането на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив – Бургас

На 26.04.2021 г. беше подписан Акт Обр. 2а за откриване на строителна линия за обект: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас“.

Прочети повече
апр 24, 2021

Четири нови станции в кв. “Овча купел”, метрото вече е 52 км

Новите четири станции на софийското метро от “Овча купел” до околовръстния път при “Горна баня” бяха открити днес. „Джи Пи Груп“ АД е водещ партньор в обединението „Метробилд Запад“ и изпълни строителството на метростанция „Овча Купел“.

Прочети повече