ПСОВ Китен вече ще пречиства водата на Приморско и Китен
юли 09, 2020

Модернизацията на Пречиствателната станция за отпадни води в гр. Китен, която обслужва териториите на Приморско, Китен и ММЦ вече има разрешение за ползване Акт 16. “Джип Пи Груп” АД като водещ партньор в ДЗЗД „Блек Сий Груп“, изпълни успешно проекта. Съоръженията бяха реконструирани, разширени и модернизирани. Бяха изградени отвеждащ колектор с дължина на трасето 1301.44 м. до заустване в река Караагач. Предизвикателство пред “Джи Пи Груп" АД по време на дейностите бе, че съществуващата станция не е преставала работа през цялото време.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато подобряване качеството на живот на населението на територията на Приморско и Китен, преодоляване на здравните рискове и предоставяне на качествените екологични услуги на гражданите.

Модернизацията на ПСОВ „Китен“ включва механично, биологично и химическо пречистване, обеззаразяване на отпадъчни води, както и стабилизиране и уплътняване на утайката до вид удобен за депониране. Общият капацитет на съоръженията за пречистване възлиза на 13,49 м3/дн за 55,000 еквивалент жители за сезон. За намаляване на експлоатационните разходи е изградена автоматизирана система за управление на процесите- SCADA. С проекта „Джи Пи Груп“ АД изгради пет нови сгради, а реконструирани бяха други две.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020 със съфинансиране от Европейския кохезионен фонд. Общият бюджет на проекта е 22 272 737 лева, от които над 16 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а участието на Община Приморско е малко под 2 млн. лв. от собствения бюджет, останалите средства са от държавата.

ОЩЕ НОВИНИ

дек 27, 2020

В тунел „Железница“ на АМ „Струма“ вече се полага вторичната облицовка

Половината от строителните дейности на тунел „Железница“ на АМ „Струма“ вече са изпълнени.

Прочети повече
окт 26, 2020

Прокопани са 2/3 от тунел „Железница“ на АМ "Струма"

За една година от стартирането на строителните работи са изпълнени две трети от изкопа и първичната облицовка на тунел „Железница“ на АМ "Струма".

Прочети повече
окт 15, 2020

Георги Василев: Доброволчеството е пример, от който трябва да се поучим

На церемонията "Достойните българи" председателят на борда на директорите на „Джи Пи Груп“ АД Георги Василев отличи Едуард Монов от Неделино за всеотдайно доброволчество.

Прочети повече