"Джи Пи Груп" АД ще строи язовир Луда Яна
фев 03, 2021

Изпълнението строителството на язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води бе възобновено. Изпълнител на обекта е Консорциум „Щрабаг – Джи Пи“.

Проектът  е  комплексен, състои се от няколко подобекта: язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, пречиствателна станция за питейни води, два довеждащи водопровода и две помпени станции. Проектирането и строителтвото на язовира за първи път започват през 80-те години на миналия век, но през 2000 г. проектът е замразен с изградена частично язовирна стена и допълнителни съоръжения. Отново строителни дейности започва през есента на 2016 г., като проекта е замразен през 2019 г., когато са завършени около 30 на сто от дейностите. 

Възстановяването на строителните работи е от изключително значение за жителите на гр. Панагюрище, тъй като язовир „Луда Яна“ е предназначен за водоснабдяване на града.   

В обхвата на проекта “Джи Пи Груп” АД ще изпълнява язовирната стена, която е от каменно насипен тип с глинено ядро. Височината на стената е 43,40 м, дължина на стената по короната е ~550 м и широчина на короната 6м. Ще бъдат изградни и траншейния преливник, отбивен тунел, санитарно-охранителна зона и ще се почисти хумусния слой от чашката на язовира. 

Съгласно изготвения календарен график работата на обекта ще стартира с разработване на кариерите за добив на насипен материал. На териотрията на обекта ще бъде инсталирана Трошачно-миячна сортировъчна инсталация /ТМСИ/, с която на място ще се преработва добития от кариерата материал. Преди да продължат насипите по язовирната стена, най-горния слой трябва да бъде премахнат, тъй като е компроментиран от дългия престой. 

При благоприятни метеорологични условия в отбивния тунел, ще започне полагането на чугунената тръба DN400 с успоредно ѝ бетониране в дъното на тунела. 

Предстоят и подготвителните работи по преливника. Ще бъдат изправени 2 кулокрана в долната и горната част на бързотока, а при необходимост има готовност за изправяне и на трети кулокран. Поради дългия период, в който обекта е бил в престой, трябва да се предприемат действия по репариране на откритата армировка и корозиралите бетонови повърхности. 

Сложноста на проекта изисква високо ниво на организация, професионална компетентност и стриктна последователност на работите, каквито Джи Пи Груп показва в дългогодишната си практика.

ОЩЕ НОВИНИ

юни 25, 2021

Стартира изграждането на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас

Официалният старт на строителните дейности по изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас бе даден от служебния министър Георги Тодоров и генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

Прочети повече
юни 23, 2021

Стартира изграждането на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив – Бургас

На 26.04.2021 г. беше подписан Акт Обр. 2а за откриване на строителна линия за обект: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас“.

Прочети повече
апр 24, 2021

Четири нови станции в кв. “Овча купел”, метрото вече е 52 км

Новите четири станции на софийското метро от “Овча купел” до околовръстния път при “Горна баня” бяха открити днес. „Джи Пи Груп“ АД е водещ партньор в обединението „Метробилд Запад“ и изпълни строителството на метростанция „Овча Купел“.

Прочети повече