ДЖИ ПИ ГРУП АД ЩЕ ОБНОВИ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ЛЕСОПАРК “РОСЕНЕЦ”
юни 13, 2018

ДЖИ ПИ ГРУП АД, като водещ партньор в консорциум „Джи Пи Груп Вик Росенец“ ДЗЗД, подписа договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет “Водоснабдяване и канализация на Лесопарк “Росенец” – зона Хижи – І етап, включително КПС 4″. Лесопарк “Росенец” се намира в землището на село Атия, на около 15 км южно от Бургас. Съществуващата на територията на парка водопроводна мрежа е амортизирана и се налага да бъде подменена и разширена. Така ще се осигури нормално водоподаване към околните имоти.

Новата водоснабдителна мрежа ще има 3 главни клона с обща дължина от 1780 м. Използваните досега септични ями ще бъдат заменени от нова битова канализационна мрежа с обща дължина от около 1405 м, завършваща с канализационна помпена станция. Предвижда се и изграждане на нова дъждовна канализация, състояща се от 3 главни клона и 1 второстепенен, както и съоръжения за заустване на дъждовни води, които да осигуряват отводняване на пътните платна. Напорният водопровод ще бъде с дължина 355 м. Времето за извършване на строителните дейности е 450 дни.

ОЩЕ НОВИНИ

окт 15, 2020

Георги Василев: Доброволчеството е пример, от който трябва да се поучим

На церемонията "Достойните българи" председателят на борда на директорите на „Джи Пи Груп“ АД Георги Василев отличи Едуард Монов от Неделино за всеотдайно доброволчество.

Прочети повече
сеп 23, 2020

Георги Василев: Стараем се да сме в крак с тенденциите

Като социално отговорна компания, „Джи Пи Груп“ се старае да бъде в крак с налагащите се „нови“ тенденции. Направихме всичко възможно на строителните ни обекти да осигурим подходящи условия за работа на работниците.

Прочети повече
сеп 18, 2020

Георги Василев: Строителството е двигател на развитието

Държавните поръчки ще продължават да са най-значителния фактор за ръст в бранша

Прочети повече