ДЖИ ПИ ГРУП АД ЩЕ ОБНОВИ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ЛЕСОПАРК “РОСЕНЕЦ”
юни 13, 2018

ДЖИ ПИ ГРУП АД, като водещ партньор в консорциум „Джи Пи Груп Вик Росенец“ ДЗЗД, подписа договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет “Водоснабдяване и канализация на Лесопарк “Росенец” – зона Хижи – І етап, включително КПС 4″. Лесопарк “Росенец” се намира в землището на село Атия, на около 15 км южно от Бургас. Съществуващата на територията на парка водопроводна мрежа е амортизирана и се налага да бъде подменена и разширена. Така ще се осигури нормално водоподаване към околните имоти.

Новата водоснабдителна мрежа ще има 3 главни клона с обща дължина от 1780 м. Използваните досега септични ями ще бъдат заменени от нова битова канализационна мрежа с обща дължина от около 1405 м, завършваща с канализационна помпена станция. Предвижда се и изграждане на нова дъждовна канализация, състояща се от 3 главни клона и 1 второстепенен, както и съоръжения за заустване на дъждовни води, които да осигуряват отводняване на пътните платна. Напорният водопровод ще бъде с дължина 355 м. Времето за извършване на строителните дейности е 450 дни.

ОЩЕ НОВИНИ

сеп 04, 2019

Първа копка на ПСОВ Чирпан

Кметът на Чирпан Кичка Петкова направи символична първа копка на пречиствателна станция за отпадни води в град Чирпан.

Прочети повече
авг 14, 2019

16 млади специалисти избраха „Дай старт на кариерата си в Джи Пи Груп“

Шестнадесет млади специалисти в сферата на строителството избраха да преминат тази година през стажантската програма на „Джи Пи Груп“ АД.

Прочети повече
авг 09, 2019

„Джи Пи Груп“ АД ще вземе участие в модернизацията на ПТ „Росенец“

„Джи Пи Груп“ АД, като партньор в ДЗЗД „Терминал Росенец“, подписа договор с „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД – концесионер на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“.

Прочети повече