ДЖИ ПИ ГРУП АД ПОДПИСА ДОГОВОР С ОБЩИНА ПРИМОРСКО
юни 19, 2018

ДЖИ ПИ ГРУП АД, като водещ партньор на обединение „Блек Сий Груп“, подписа договор с Община Приморско за изпълнение на реконструкция, разширение и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води Приморско-Китен. Процедурата е за осъществяване на пълен инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на обекта.

Действащата пречиствателна станция за отпадъчни води е изградена през 1980 г., като сегашната реконструкция ще е най-мащабната, правена от създаването на съоръжението. Общият му капацитет ще е 13 500 м3/ден за 55 000 еквивалент жители в активния туристически сезон и 5630 еквивалент жители извън сезона.

Технологичната схема е класическа, предвижда изграждане на изцяло нови стъпала – механично и  биологично, както и обеззаразяване на пречистената вода. Предвид близкото отстояние на станцията до черноморското крайбрежие и високите изисквания към крайните качества на пречистената вода проектът ще включва и допълнително трето технологично стъпало – допречистване чрез коагулация за намаляване концентрациите на замърсителите до следните стойности: БПК5

С реализирането на проекта ще бъдат постигнати следните благоприятни резултати:

  • пречистване на водите в съответствие с действащите стандарти, включително отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор;
  • намаляване на експлоатационните разходи за електроенергия, чрез въвеждане на автоматизирана система за управление – SCADA;
  • намаляване замърсяването на повърхностните водни обекти;
  • подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на околната територия.

Очаква се строително-монтажните дейности да стартират в края на летния туристически сезон.


ОЩЕ НОВИНИ

сеп 04, 2019

Първа копка на ПСОВ Чирпан

Кметът на Чирпан Кичка Петкова направи символична първа копка на пречиствателна станция за отпадни води в град Чирпан.

Прочети повече
авг 14, 2019

16 млади специалисти избраха „Дай старт на кариерата си в Джи Пи Груп“

Шестнадесет млади специалисти в сферата на строителството избраха да преминат тази година през стажантската програма на „Джи Пи Груп“ АД.

Прочети повече
авг 09, 2019

„Джи Пи Груп“ АД ще вземе участие в модернизацията на ПТ „Росенец“

„Джи Пи Груп“ АД, като партньор в ДЗЗД „Терминал Росенец“, подписа договор с „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД – концесионер на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“.

Прочети повече