ДЖИ ПИ ГРУП АД ПОДПИСА ДОГОВОР С ОБЩИНА ПРИМОРСКО
юни 19, 2018

ДЖИ ПИ ГРУП АД, като водещ партньор на обединение „Блек Сий Груп“, подписа договор с Община Приморско за изпълнение на реконструкция, разширение и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води Приморско-Китен. Процедурата е за осъществяване на пълен инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на обекта.

Действащата пречиствателна станция за отпадъчни води е изградена през 1980 г., като сегашната реконструкция ще е най-мащабната, правена от създаването на съоръжението. Общият му капацитет ще е 13 500 м3/ден за 55 000 еквивалент жители в активния туристически сезон и 5630 еквивалент жители извън сезона.

Технологичната схема е класическа, предвижда изграждане на изцяло нови стъпала – механично и  биологично, както и обеззаразяване на пречистената вода. Предвид близкото отстояние на станцията до черноморското крайбрежие и високите изисквания към крайните качества на пречистената вода проектът ще включва и допълнително трето технологично стъпало – допречистване чрез коагулация за намаляване концентрациите на замърсителите до следните стойности: БПК5

С реализирането на проекта ще бъдат постигнати следните благоприятни резултати:

  • пречистване на водите в съответствие с действащите стандарти, включително отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор;
  • намаляване на експлоатационните разходи за електроенергия, чрез въвеждане на автоматизирана система за управление – SCADA;
  • намаляване замърсяването на повърхностните водни обекти;
  • подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на околната територия.

Очаква се строително-монтажните дейности да стартират в края на летния туристически сезон.


ОЩЕ НОВИНИ

окт 15, 2020

Георги Василев: Доброволчеството е пример, от който трябва да се поучим

На церемонията "Достойните българи" председателят на борда на директорите на „Джи Пи Груп“ АД Георги Василев отличи Едуард Монов от Неделино за всеотдайно доброволчество.

Прочети повече
сеп 23, 2020

Георги Василев: Стараем се да сме в крак с тенденциите

Като социално отговорна компания, „Джи Пи Груп“ се старае да бъде в крак с налагащите се „нови“ тенденции. Направихме всичко възможно на строителните ни обекти да осигурим подходящи условия за работа на работниците.

Прочети повече
сеп 18, 2020

Георги Василев: Строителството е двигател на развитието

Държавните поръчки ще продължават да са най-значителния фактор за ръст в бранша

Прочети повече