ДЖИ ПИ ГРУП АД ПОДПИСА ДОГОВОР С ОБЩИНА ПРИМОРСКО
юни 19, 2018

ДЖИ ПИ ГРУП АД, като водещ партньор на обединение „Блек Сий Груп“, подписа договор с Община Приморско за изпълнение на реконструкция, разширение и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води Приморско-Китен. Процедурата е за осъществяване на пълен инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на обекта.

Действащата пречиствателна станция за отпадъчни води е изградена през 1980 г., като сегашната реконструкция ще е най-мащабната, правена от създаването на съоръжението. Общият му капацитет ще е 13 500 м3/ден за 55 000 еквивалент жители в активния туристически сезон и 5630 еквивалент жители извън сезона.

Технологичната схема е класическа, предвижда изграждане на изцяло нови стъпала – механично и  биологично, както и обеззаразяване на пречистената вода. Предвид близкото отстояние на станцията до черноморското крайбрежие и високите изисквания към крайните качества на пречистената вода проектът ще включва и допълнително трето технологично стъпало – допречистване чрез коагулация за намаляване концентрациите на замърсителите до следните стойности: БПК5

С реализирането на проекта ще бъдат постигнати следните благоприятни резултати:

  • пречистване на водите в съответствие с действащите стандарти, включително отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор;
  • намаляване на експлоатационните разходи за електроенергия, чрез въвеждане на автоматизирана система за управление – SCADA;
  • намаляване замърсяването на повърхностните водни обекти;
  • подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на околната територия.

Очаква се строително-монтажните дейности да стартират в края на летния туристически сезон.


ОЩЕ НОВИНИ

май 21, 2019

Дай старт на кариерата си в ДЖИ ПИ ГРУП АД днес

ДЖИ ПИ ГРУП АД предлага на всички млади и амбициозни студенти да се включат в целогодишната стажантска програма на компанията „Подбор, представяне и развитие на персонала“.

Прочети повече
май 15, 2019

„Джи Пи Груп“ АД взе участие в Третата международна конференция „Почти инциденти“

„Джи Пи Груп“ АД взе участие в Третата международна конференция по безопасност и здраве при работа, организирана от Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”. Тази година събитието премина под мотото „Почти инциденти“.

Прочети повече
апр 24, 2019

Започна рехабилитацията на пътя Бяга - Исперихово – Козарско – Граница

„Джи Пи Груп“ АД започна рехабилитацията на 1,890 км от третокласния път Бяга - Исперихово – Козарско – Граница общ.(Брацигово-Кричим).

Прочети повече