Вашият надежден партньор

За нас

Начало / За нас

ПРЕДИМСТВА

ДЖИ ПИ ГРУП AД е специализирана в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, жилищни комплекси и хотели, в това число и изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения. В обхвата на дейността на ДЖИ ПИ ГРУП AД се включва също и ново строителство и реконструкции на хотели и ресторанти, обществени и офис сгради, спортни бази, жилищни комплекси. ДЖИ ПИ ГРУП AД е главен изпълнител на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции, газстанции и петролни бази на ЛУКОЙЛ на територията на Р България. Фирмата е изградила и реконструирала над 130 обекта. img1

ВЪЗМОЖНОСТИ

Компанията разполага със складови бази, механизация, собствени звена за изработка и монтаж на метални заготовки, PVC и AL дограма, декоративни обшивки, окачени фасади, външна и вътрешна реклама. Към днешна дата наличният състав на холдинговата структура наброява повече от 800 човека и над 150 висококвалифицирани инженери и експерти. Дружеството има специализирано звено за поддръжка на бензиностанции, газстанции и други търговски обекти, което разполага с над 20 екипа, съставени от специалисти, разположени в офиси на територията на цялата страна, разпределени на регионален принцип. img2

СТАНДАРТИ

Дружеството  е сертифицирано съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, а в съответствие със законодателството на Р. България дружествата са вписани в ЦПРС за всички групи и категории строежи. ДЖИ ПИ ГРУП ООД притежава също и Сертификат за работа на обекти на НАТО, както и Сертификат от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддръжка, ремонтиране и преустройство на газови инсталации. img3

РАЗВИТИЕ

През последните няколко години ДЖИ ПИ ГРУП AД значително разшири обхвата на изпълняваните обекти. Компанията се наложи като главен изпълнител на едни от най-големите проекти по рехабилитация на ВиК мрежи и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, които са финансирани от оперативни програми на Европейския съюз. Също така бяха изградени и не малко инфраструктурни проекти в различни сфери и направления. Като партньор в различни обединения  ДЖИ ПИ ГРУП AД е главен изпълнител в изграждането на софийското метро в различни участъци на подземната и надземната инфраструктура в района. Наред с това ДЖИ ПИ ГРУП AД има сключени договори за абонаментна и аварийна поддръжка с ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД за над 190 обекта в страната, също и с  РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД за над 70 обекта. От края на 2003 г. фирмата разширява своята дейност на територията на СЪРБИЯ, ХЪРВАТИЯ И МАКЕДОНИЯ, изграждайки над 30 бензиностанции и газстанции. img4​​