Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Открита разпределителна уредба (ОРУ) на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД
oru-lukoil (15) oru-lukoil (21) oru-lukoil (24) oru-lukoil (20) oru-lukoil (6) oru-lukoil (1) oru-lukoil (2) oru-lukoil (9) oru-lukoil (10) oru-lukoil (11)

Открита разпределителна уредба (ОРУ) на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД

Възложител: "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Изпълнител: "Джи Пи Груп" ООД
Започнат: 01.04.2011 г.
Завършен: 01.09.2011 г.

Изграждане на открита разпределителна уредба 110 kV в непосредствена близост до съществуващата ЗРУ 110kV на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД.

Откритата разпределителна уредба е изградена по схема „Единична шинна система” в обем от пет полета с възможност за допълнително изграждане на още две полета. Предоставена е възможност за прехвърляне на генериращите мощности към новата шинна система в ОРУ 110kV. Полетата на всеки от тези силови трансформатори се дооборудва на страна 110kV с разединители, чрез които ще се включва към обходната събирателната шина. Реконструкцията дава възможност за директна връзка с енергийната система на България.