Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Лукойл нефтохим Бургас АД, КПТО
IMG_0841 IMG_0758 IMG_0742 IMG_0746 IMG_0755 IMG_0846 IMG_0849 IMG_0752 IMG_0865 IMG_0761 IMG_0790 IMG_0800 IMG_0811 DSC06729 DSC00874 DSC01190 DSC00969 DSC00874 DSC00577 010STR200 IMG_0638 IMG_0636 IMG_0513 IMG_0464

Лукойл нефтохим Бургас АД, КПТО

Възложител: Лукойл България ЕООД
Изпълнител: Sices Spa Italy, Джи Пи Груп ООД

Комплекс за преработка на тежки отпадъци на територията на Лукойл Нефтохим гр. Бургас

Главен проектант : Technipetrol Spa Italy

Главен изпълнител : Sices Spa Italy

Подизпълнител за СМР : Джи Пи Груп ООД

Комплексът за преработка на тежки остатъци в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД ще бъде най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Източна Европа. Стойността на първата фаза на проекта надвишава 1,5 милиарда долара. С реализирането му се цели повишаване ефективността на рафинерията чрез прилагане на най-модерните процеси за дълбочинна преработка, с които се увеличава производството на светли горива и се подобрява качеството на котелното гориво до нивата, дефинирани от европейското законодателство. Комплексът е с огромна екологична стойност, тъй като с неговото пускане се извеждат от експлоатация остарели инсталации като Газова сяра-2, Термичен крекинг и др.

Този уникален по мащабите си проект е от значителна полза за българската икономика. В по-дългосрочен план, по-високата ефективност и дълбочинност на нефтопреработката ще увеличат количеството и качеството на произвежданите светли горива, което, от своя страна, ще доведе до повече приходи в държавния бюджет.

В света има само 9 действащи подобни инсталации – в САЩ, Япония, Канада, Кувейт, Полша и Мексико. При изготвянето на проекта за Дружеството е използван целият опит и всички нововъведения дали положителен резултат в предходните инсталации.

Проектът за изграждането на КПТО е по лиценз на френската компания AXENS – лидер в областта на лицензираните технологии за нефтопреработката, нефтохимията и газопреработката, подкрепен от почти 50 години успехи в научноизследователската и индустриална област. Първият етап от изграждането на комплекса включва строителството на първа основна инсталация – H-Oil-инсталация за хидрокрекинг на гудрон в реактори с кипящ слой H-Oil с проектна мощност по суровина 2,5 милиона т/г. и спомагателните инсталации: първа Водородна инсталация, Секция за регенерация на амини, Секция за отпарване на кисели води и инсталация за Противопожарна система, Нова трансформаторна площадка, която ще подава напрежението към първата основна инсталация  и инсталация за пречистване на H-Oil .

Строителството е разделено на следните части:

 Пилотно фундиране – 365 бр. работни пилоти за изграждане на фундаменти на реактори, компресори и друго оборудване. Пилотите са с диаметър ф 620 и ф 800 и дължина съответно L=15 m и L=18 m.

СМР по изграждане на фундаменти за:

 • два реактора – 1-ва и 2-ра степен,
 • компресори
 • мотори ( Система за смазочно масло за компресори),
 • сборни съдове за тежки и леки ВВГ остатъци, сборен съд за дренаж на амин,
 • помпи за суровина, шлам, промивна вода, уплътнено масло, помпи за гудрон, помпа за резервоар на изхвърляне 1-ва и 2-ра степен,
 • фундаменти за резервоар за съхранение на питейна вода  и резервоар за суровина на деаератор
 • метални конструкции и други машини, и оборудване.

* Приблизителното количество бетон до момента е 23000 м³.

 Изграждане на подземни комуникации:

1. Производство, доставка и монтаж на стоманобетонови шахти с размери от 1.00х1.00 м до 3,20х1,90 м – 411бр.

2. Изграждане на промишлено – дъждовна канализация –

стоманобетонови тръби ф 800 – 222 м

бетонови тръби ф 700 – 324 м

3. Монтаж на метални тръби за промишлено – дъждовна канализация, материал: нискотемпературна въглеродна стомана с полиетиленово покритие 1.5 mm – 6090 м.

4. Канализация за химически замърсена вода,  материал – глазирана глина – 38,8 м.

5. Канализация за дъждовна вода, материал: нискотемпературна въглеродна стомана с полиетиленово покритие 1.5 mm – 89 м.

6. Линия за противопожарни води, материал – нискотемпературна въглеродна стомана, отвътре облицована с цимент, отвън с полиетиленово покритие – 1207 м.

7. Сервизни води, материал – нискотемпературна въглеродна стомана с полиетиленово покритие 3 мм – 1561 м.

8. Питеен тръбопровод, материал – полиетилен с висока плътност – 490 м.

9. Права и обратна охлаждаща вода, материал – нискотемпературна въглеродна стомана с полиетиленово покритие 3 мм – 3495 м.

10. Критично подаване на права охлаждаща вода, материал – нискотемпературна въглеродна стомана с полиетиленово покритие 3 мм  – 395 м.

Изграждане на стоманобетонова настилка – 31905 м².

Изграждане на пътища около работните площадки – 1800 лм.

Изграждане на складово пространство – Резервоарен парк: 

 • Резервоар – Т-6201 –10 000 м³ – Резервоар за съхранение на гудрон
 • Резервоар – Т-6202 – 10 000 м³ – Резервоар за съхранение на ВГО
 • Резервоар – Т-6203  – 8000 м³ – Резервоар за съхранение на промивно масло
 • Резервоар – Т-6204 – 4000 м³ – Резервоар за уплътнително масло