Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / София Тех Парк
DCIM100MEDIADJI_0022.JPG DCIM100MEDIADJI_0012.JPG DCIM100MEDIADJI_0008.JPG DCIM100MEDIADJI_0006.JPG 5 IMG_4287 IMG_4290 IMG_4283 IMG_4261 IMG_4289

София Тех Парк

Възложител: София Тех Парк АД
Изпълнител: ДЗЗД Инженеринг парк/Джи Пи Груп ООД
Започнат: 23.07.2014 г.

Джи Пи Груп ООД чрез обединението ДЗЗД Инженеринг парк изпълнява инженеринг на обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк“, включващ всички работи и дейности по проектиране и строителство на всички елементи на площадковата техническа инфраструктура, включително алейна и инженерни мрежи, външни връзки електрозахранване и паркова среда със спортни площадки за нуждите на проект „Научно-технологичен парк“ (НТП).

Обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк“ включва два подобекта:

Подобект №1 включва изграждане на площадкова алейна мрежа, паркови територии, в т.ч. спортни площадки и обслужващ павилион, площадно пространство, наземен паркинг, както и следните инженерни мрежи, чиито линейни елементи са разположени в габарита и/или покрай алейната мрежа:

Електрически мрежи, включително:

 • Възлова станция
 • Трафопост БКТП-Е
 • Тръбна мрежа, шахти и кабелни линии СрН, НН и слаботокови за захранване на сгради и площадкови обекти
 • Алейно и парково осветление
 • Заземителна инсталация
 • Комуникационна мрежа
 • Система за автоматизация и управление на площадкови обекти
 • Видеонаблюдение
 • Безжична интернет мрежа
 • Система за контрол на достъп

ВиК мрежи, в т.ч. резервоар за противопожарни нужди и ретензионен резервоар за отпадни води.

Поливна система, резервоари и сондажни кладенци.

Топлоснабдителна мрежа.

Подобект №2 включва:

 • Изместване на съществуващи кабели СрН – 10 kV преминаващи през терена на Научно-технологичния парк, свързващи трафопост Казарми IV на Министерство на отбраната, трафопост „Казарми 4км, I-ви“, д. №11-450 и трафопост „Казарми 4км., II-ри“, д. №11-451, собственост на „София Тех Парк“ АД и трафопост „Хотел МНО, 4км“, д. №11-969 на Министерство на отбраната. Кабелът захранва първа секция на нова разпределителна уредба за Научно-технологичния парк.
 • Полагане на нов кабел 10 kV от подстанция „Александър Наумов“ (след реконструкция на РУ СрН 10 kV) и нов кабел 10 kV до трафопост „СЗИ Цариградско шосе, кв. 12“, д. №11-947, захранващи втора секция на нова разпределителна уредба за Научно-технологичния парк.
 • Полагане на нов кабел 10 kV от подстанция „Фестивална“ и нов кабел 10 kV до трафопост „Искърско шосе 2“, д. №11-327, захранващи трета секция на нова разпределителна уредба за Научно-технологичния парк.