Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Резиденция на Руското посолство
rusko-posolstvo (25) rusko-posolstvo (24) rusko-posolstvo (22) rusko-posolstvo (31) rusko-posolstvo (29) rusko-posolstvo (26) rusko-posolstvo (4) rusko-posolstvo (14) rusko-posolstvo (17)

Резиденция на Руското посолство

ОПИСАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КОМПЛЕКС „ РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ””

Местонахождение:           УПИ VІІI-416, кв. 172, м. „Гърдова глава”, кв. „Княжево” ул. „Панорамен път” № 26 А,  р-н „Витоша”, гр. София,

 

Начало – 12.08.2011

Акт 14 – 30.10.2011

Акт 15 – 20.12.2011г

Акт 16 – 28.06.2012г

 

ОПИСАНИЕ НА СТРИОИТЕЛСТВОТО:

 

Обектът е изпълнен в пет  основни направления:

  1. Реконструкция на съществуваща сграда на два етажа с удълбочаване на основите и от мазета да се използват за различни видове дейности.
  2. Пристрояване на два етажа към съществуващата сграда с връзка между тях
  3. Изграждане като отделни обекти с отделни строителни разрешения :

–          Ограда

–          Басейн и барбекю

–          Паркинг с подземен етаж за дизелгенератор и обслужващо помещение

  1. Изграждане на подземни комуникации, резервоари за съхранение на дъждовна вода за поливане, Биобасейн с пречиствателно съоръжение и мини помпена инсталация
  2. Поредица от подпорни стени за сложна вертикална планировка с богато озеленяване.

 

 

 

Трудностите при изграждането се състоят в изключително опасната задача за запазване на съществуващата сграда, строена преди 50-60 г, подкопаване и усилване на всички основи на етапи, демонтаж на всички мазилки и вътрешни инсталации, както и в липсата на достъп до всички краища на обекта. 70% от работата се извършва ръчно.

Предизвикателството е в изграждане на сложна затворена система за оползотворяване на всички дъждовни води , събирането им в две групи от по три резервоара и изграждането на канализационната пречиствателна инсталация.

За изключително кратки срокове се изпълни Реконструкцията и Новата част, Довършителните СМР, както и другите обекти, вертикалната планировка и богатото озеленяване.

При изпълнението на СМР са използвани изключително качествени материали, предварително избрани от Дизайнера и одобрени от възложителя.

Всеки отделен етап е документиран с необходимите протоколи и актове съгласно българското законодателство и изискванията на възложителя.