Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Крушево, общ. Първомай
20150304_142613 161 156 164

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Крушево, общ. Първомай

Възложител: община Първомай
Изпълнител: Джи Пи Груп ООД
Започнат: 04.03.2015 г.

Проекта е да се реконструира вътрешната водопроводна мрежа на с. Крушево, общ. Първомай с цел оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението. Загубите на вода ще намалеят до минимум и мрежата като цяло ще се превърне в една добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана система.

В Крушево ще се изгради водопроводна мрежа с обща дължина 13 600 м. Ще се изградят 3 главни водопроводни клона и множество второстепенни клонове по улиците на селото. В проекта „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Крушево, общ. Първомай“ ще се подменят водопроводните отклонения към имотите до имотната им граница. Към всяко водопроводно отклонение ще се изгради външна водомерна шахта в тротоара.