Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Езерово, общ. Първомай
117 20150304_120059 127 141

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Езерово, общ. Първомай

Възложител: община Първомай
Изпълнител: Джи Пи Груп ООД
Започнат: 04.03.2015 г.

Проекта е да се реконструира вътрешната водопроводна мрежа на с. Езерово, общ. Първомай с цел оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението. Загубите на вода ще намалеят до минимум и мрежата като цяло ще се превърне в една добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана система.

В Езерово ще се изгради водопроводна мрежа с обща дължина 12 000 м. Ще се изградят 2 главни водопроводни клона и множество второстепенни клонове по улиците на селото. В проекта „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Езерово, общ. Първомай“ ще се подменят водопроводните отклонения към имотите до имотната им граница. Към всяко водопроводно отклонение ще се изгради външна водомерна шахта в тротоара.