Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Пречиствателна станция за отпадни води гр. Кричим
IMG_0377s IMG_0378s IMG_0375s IMG_0353 IMG_0364 IMG_0393 PSOV Krichim 3 DH025347 DH025366 DH025369

Пречиствателна станция за отпадни води гр. Кричим

Възложител: Община Кричим
Изпълнител: ДЗЗД "Еко Аква Груп", Джи Пи Груп ООД
Започнат: 07.01.2014 г.
Завършен: 20.08.2014 г.

Проектиране и строителство на ПСОВ Кричим

Стойност :6 000 000лв

Пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет 10 600  ЕЖ , средно денонощно водно количество от 1 952 м3/д,разположена е на площ от 8 дка и е изградена в съвместно партньорство с испанска инженерингова компания.

Сградите и съоръжения , съставляващи технологичната схема са :административна сграда , сграда за механично пречистване, сграда за обезводвяване с утайкопълътнител и силоз за уплътнена утайка,биобасейн с аеробен стабилизатор и регенератор за активна утайка,помпена станция и станция за ферихлорид и вторичен радиален утаител.

Технологичната схема предлага пълно механично пречистване посредством груби решетки за по едрите отпадъци и комбинирано съоръжение за сепарация на пясъчни примеси , масла и мазнини.

Биологичното пречистване е решено чрез биобасеин тип „Карусел” с дънно разположена аерационна система,аеробен стабилизатор за отделената утайка както и станция за ферихлорид, спомагаща отделянето фосфор-съдържащи съединения.

Утаяването става чрез вторичен  стоманобетонов радиален утаител с диаметър 18м  и дълбочина 4м.

Обеззаразяването на водата ще се извършва чрез модерна ултравиолетова инсталация.

Отеделената утайка следва да бъде,стабилизирана(да няма мирис),помпено подавана към утайкоуплътнител, където да достигне небходимата консистенция и обезводнена чрез лентова филтърпреса.

Управлението на процесите може се следи и ръководи от диспечерски пункт в административната сграда , чрез SCADA  система.