Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения – гр. Костинброд
s2 s3 s1 s5 s4 IMG_5265 IMG_5253 _MG_8867 IMG_1433 IMG_1439 IMG_1580 P6240135 P6240140 P6240145

Доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения – гр. Костинброд

Възложител: Община Костинброд
Изпълнител: ДЗЗД „Костинброд конструкшън груп 99“

Обхвата на проекта съдържа рехабилитация, реконструкция и изграждане на нови водопроводни и канализационни трасета, както и удълбочаване на дъната на реките Белица и Блато.

Изградения водопровод е ф 90 – 30 082,69 метра, ф 110 – 8 269,04 метра, ф 125 – 1 047,14 метра, ф 160 – 293,65 метра, ф 200 – 1 764,24 метра.

Изградената канализация е от ф 160  до  ф 1800.

Общата дължина на водопровода е 41 456,76 метра, а на канализационните клонове – 43 591,33 метра.

Предвидени са и изграждане на дъждопреливници заедно със зауствания в реките Блато и Белица.

Предвид характера на терена, на който е разположен град Костинброд и за възможност за заустване на отливните канали на дъждопреливниците, се наложи удълбочаване на реките Блато и Белица. Удълбочаването е разделено на три етапа. Удълбочаване на р.Блато преди вливането на р. Белица – 1 656,65 метра, удълбочаване на река Белица – 4 170 метра и удълбочаване на река Блато, след вливането на река Белица – 1 173,35 метра. В дейностите в тези участъци за включени изграждането на вкопани прагове, усилване и укрепване на мостовете попадащи в зоната на удълбочаването, оформяне на речното корито посредством кюне и изграждане на заустванията на преливниците, както и заустването на изграждащата се ПСОВ.